Markos Evangelie Memorisatie

Welkom bij Markos Evangelie Memorisatie [MEMo]

Dit is de website van "Markos Evangelie Memorisatie [MEMo]", een groep mensen die zich in Utrecht met het memoriseren van het Markus / Marcus Evangelie bezighoudt.

Op deze site vindt u informatie waarin verteld wordt hoe de oorspronkelijke wijze van overdracht van het evangelie geschiedde, namelijk die van het mond-op-mond doorgeven van het Woord. Deze manier van overdragen en onthouden wordt memoriseren genoemd. Nader wordt ingegaan op de grote waarde van het memoriseren, waardoor het Woord verankerd wordt in het hart waar het wortel kan schieten en ontkiemen. Ook zijn er een aantal memorisatie gezongen fragmenten te beluisteren.

Verder vindt u interessante links en artikelen.

Wanneer u na het bekijken van onze site geinteresseerd bent geraakt over het memoriseren van het Markus Evangelie, dan kunt u de contact pagina openen.

Mededelingen & Nieuws